قابل توجه پژوهشگرانی که مقاله آنها بصورت ارائه شفاهی در همایش پذیرفته شده است:

الف- پرداخت هزینه ثبت نام
جهت دریافت بسته ورودی، ژتون پذیرایی، امکان ارائه مقاله، چاپ خلاصه مبسوط مقاله شما و صدور گواهی، ضروری است ابتدا هزینه شرکت در همایش را واریز نمایید (در صورت عدم پرداخت).

 

ب - آماده سازی ارائه شفاهی

خواهشمند است فایل ارائه شفاهی (پاورپوینت) را حداکثر تا تاریخ 5 اردیبهشت ماه 1398 در سامانه بارگذاری نمایید.

 جهت تهیه فایل ارائه توجه شما را به نکات زیر جلب می‌نماید:

1. فایل ارائه باید در قالب استاندارد همایش آماده گردند.

2. مدت ارائه 10 دقیقه است و حدود 5 دقیقه جهت سوالات و نکات هیأت رئیسه اختصاص دارد بنابراین تعداد اسلایدهای خود را بر مبنای این زمان تنظیم نمایید.

  آدرس ایمیل مسئول دبیرخانه همایش asgar.choobdary@yahoo.com

دریافت قالب فایل ارائه شفاهی