دبیرخانه همایش:

تهران، اتوبان همت، دهکده المپیک، میدان دهکده، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، طبقه اول.

شمارۀ تماس: 48393161-021

(تماس در ساعات اداری)

ایمیل دبیر همایش: rezayi.saeed10@gmail.com

ایمیل مدیر داخلی همایش: asgar.choobdary@yahoo.com

شمارۀ فکس: 48393297-021

کد پستی: 1489684511

پست الکترونیک همایش: asd@atu.ac.ir

Refresh Code