برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1397-11-30
800,000 ریال
پس از تاریخ 1397-11-30
1,000,000 ریال
لطفا عکس کارت دانشجویی خود را جهت تایید نوع عضویت ارسال نمایید.
2
تا تاریخ 1397-11-30
1,000,000 ریال
پس از تاریخ 1397-11-30
1,500,000 ریال
3
تا تاریخ 1397-11-30
1,500,000 ریال
پس از تاریخ 1397-11-30
2,000,000 ریال
4
تا تاریخ 1397-11-30
1,500,000 ریال
پس از تاریخ 1397-11-30
2,000,000 ریال
5
تا تاریخ 1397-11-30
1,500,000 ریال
پس از تاریخ 1397-11-30
2,000,000 ریال
6
8,000,000 ریال
7
0 ریال
این هزینه ویژه مراکز اتیسم، انجمن و خیریه ها است که رایگان ارائه می گردد. برای هماهنگی با شماره تماس 02148393161 تماس بگیرید.
8
500,000 ریال
این هزینه ویژه والدین با کودکان با اختلال اتیسم است.
9
1,000,000 ریال
این نوع ثبت نام ویژه معلمان کودکان استثنایی که هنگام ثبت نام نیاز است تصویر کارت پرسنلی خود را بارگزاری نمایند. هزینه با 50 درصد تخفیف درنظر گرفته شده است
10
500,000 ریال
این نوع عضویت با احتساب 50 درصد تخفیف برای هر یک از والدین کودکان با اختلال اتیسم در نظر گرفته شده است.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
login