برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 مداخللات ذهن آگاهی برای والدین کودکان با اختلال اتیسم
1398-02-11 08:00-12:00
20
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 500,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 700,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
والدین کودکان با اختلال اتیسم-ویژه کارگاه های همایش 500,000 ریال
1 دکتر هاشمی
2 داستان‌های اجتماعی برای ارتقا مهارت های اجتماعی کودکان اتیسم
1398-02-12 08:00-12:00
20
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 500,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 700,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
والدین کودکان با اختلال اتیسم-ویژه کارگاه های همایش 500,000 ریال
3 دکتر احمدی
3 مدیریت رفتار والدین
1398-02-20 08:00-12:00
20
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 500,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 700,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
والدین کودکان با اختلال اتیسم-ویژه کارگاه های همایش 500,000 ریال
1 دکتر ابراهیم پور- دانشگاه شهید بهشتی